Arrow
Arrow
Shadow
Slider

หน้าหลัก

ทำความเข้าใจกับโรคภูมิแพ้


โรคภูมิแพ้เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับบางสิ่ง ที่ปกติแล้วไม่เป็นอันตรายต่อคนส่วนใหญ่ ซึ่งเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) คนที่เป็นโรคภูมิแพ้เมื่อสัมผัสกับสารเหล่านี้ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมองว่าเป็นภัยคุกคาม และร่างกายจะปล่อยสารเคมีออกมาชนิดนึงที่เรียกว่าฮิสตามีน (Histamine) ซึ่งทำให้เกิดอาการของโรค เช่น ผื่น ลมพิษ น้ำมูกไหล ตาอักเสบ หอบหืด ปากบวม ปวดท้อง หรือมีอาการรุนแรงอย่างเฉียบพลัน (Anaphylatic reaction) เป็นต้น

ในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่คุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ อาการ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการติดตามอาการ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตามหลักวิชาการและคำแนะนำจากองค์การอนามัยโรคและสมาคมต่างๆ

เกี่ยวกับภูมิแพ้

พื้นฐานของโรคภูมิแพ้

การเปลี่ยนแปลงของโรค

โรคภูมิแพ้ในเด็ก

การเกิดปฏิกิริยาต่อสารข้ามชนิด

อาการของภูมิแพ้

คุณมีอาการของโรคภูมิแพ้หรือไม่?

ผื่น ลมพิษ หอบหืด ปากบวม หูบวม

ปวดท้อง อาการทางด้านทางเดินหายใจ

อาการแพ้รุนแรงแบบเฉียบพลัน

ตรวจเลือด

การตรวจเลือดเพื่อช่วยหา

สาเหตุหลักของอาการของโรค

เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงและรักษา

ได้ถูกต้องและแม่นยำ